Quốc tế

Siêu lạm phát
person DỰ NGUYỄN access_time Tháng 10 2018
Siêu lạm phát là tình trạng lạm phát cao, có tác động phá hoại nền kinh tế nghiêm trọng. Thông thường, tốc độ tăng giá chung ở mức 3 chữ số hàng năm thì gọi là siêu lạm phát. Khi có siêu...
Khủng hoảng tài chính
person DỰ NGUYỄN access_time Tháng 10 2018
Khủng hoảng tài chính là sự mất khả năng thanh khoản của các tập đoàn tài chính, dẫn tới sự sụp đổ và phá sản dây chuyền trong hệ thống tài chính.
Bảng xếp hạng bóng chuyền thế giới 2020
person DỰ NGUYỄN access_time Tháng 10 2018
Bóng chuyền là môn thể thao đồng đội có lẽ là độ phổ biến chỉ xếp sau môn thể thao vua “Bóng đá” trên thế giới. Không cần tốn chi phí nhiều, chỉ cần một quả bóng, bất kỳ mặt sân nào thì...
Tài chính doanh nghiệp
person DỰ NGUYỄN access_time Tháng 10 2018
Tài chính doanh nghiệp là một phân môn của ngành Tài chính, nghiên cứu về quá trình hình thành và sử dụng các của cải trong doanh nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu.
Thị trường tài chính
person DỰ NGUYỄN access_time Tháng 10 2018
Thị trường tài chính là một thị trường trong đó mọi người và các thể chế có thể trao đổi các chứng khoán tài chính, các hàng hóa, và các món giá trị có thể thay thế khác với chi phí giao...
Tài chính quốc tế
person DỰ NGUYỄN access_time Tháng 10 2018
Tài chính quốc tế là hệ thống những quan hệ kinh tế nảy sinh giữa nhà nước hoặc các tổ chức của nhà nước với các nhà nước khác, các tổ chức của các nhà nước khác, các công dân nước ngoài...
Trung gian tài chính
person DỰ NGUYỄN access_time Tháng 10 2018
Một trung gian tài chính là một tổ chức hoặc cá nhân đứng giữa hai hay nhiều bên tham gia vào một bối cảnh tài chính. Thông thường, có một bên là bên cung cấp sản phẩm/dịch vụ và một bên...
Tài chính công
person DỰ NGUYỄN access_time Tháng 10 2018
Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu chi bằng tiền do nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công, nhằm...